Služby

Jak Fungujeme?

Individuální trénink

Pokud má klient zájem o individuální trénink, je nejprve vyšetřen fyzioterapeutem, který provede diagnostiku celého pohybového aparátu, včetně anamnézy. V případě, že není třeba žádného terapeutického zásahu, další návštěva je již u trenéra, který dostane od fyzioterapeuta veškeré informace, včetně klientových plánů, cílů i případných zdravotních omezení. Jestliže je potřeba nejprve vyřešit nějaký konkrétní problém, klienta má v péči fyzioterapeut. V momentě, kdy je klient připraven na komplexní zatížení, může pokračovat dále již s trenérem. Fyzioterapeut s trenérem úzce spolupracují, čímž dochází k průběžnému přenosu informací a není tedy problém pružně zareagovat na potřeby klienta při nějaké aktuální změně jeho zdravotního stavu.
diagram o naších službách

Fyzioterapie

Pokud má klient zájem o fyzioterapii, navštěvuje pouze fyzioterapeuta. Jestliže se během spolupráce rozhodne přidat i trénink, není problém toto vyřešit a s trenérem se domluvit. Rovněž i v případě, kdy je třeba fyzioterapeutického zásahu u klienta v tréninku.