Kdo jsme?

Bc. Lenka Kopčová

Vzdělání

 • 2020-2023
  bakalářské studium fyzioterapie, Fakulta biomedicínského inženýrství v Praze 
 • 2023 – 

  magisterské studium fyzioterapie, Fakulta biomedicínského inženýrství v Praze

Pracovní zkušenosti

 • 2022-současnost,
  Therap Tilia
 • 2022-2023
  Stáž na Certifikované McKenzie Klinice Kladno
 • 2022
  Oblastní nemocnice Kladno

Následné vzdělání

 • 2023
  Fyzioterapie ve sportu
  (3fyzio)
 • 2020-2023
  Prokůpek & Šťastný – Centrum sportovní fyzioterapie – Klinická fyzioterapie ve sportovní praxi
 • 2022
  Škola tejpování 

Mgr. Lucia PLEVKOVÁ, PhD.

kondicni trenerka Lucia Plevkova

Vzdělání

 • 2013 – 2015 – Mgr.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Učitelství tělesné výchovy a biologie 
 • 2015 – 2019 – PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Sportovní edukologie 

Pracovní zkušenosti

 • 2018 – současnost osobní trenérka
 • 2019 – 2021
  kondiční trenérka FC Slovan Liberec – ženy
 • 2019 – 2022
  odborný asistent – Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra pedagogiky,
  psychologie a didaktiky tělesné výchovy a sportu

Následné vzdělání

 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (Slovenská asociácia kondičných trénerov)
 • Core level 1 (Core training)
 • Core level 2 (Core training)
 • Komplexní diagnostika pohybového aparátu 1 (Core training)
 • Komplexní diagnostika pohybového aparátu 2 (Core training)
 • Dřep – prehab/rehab (Core training)
 • Prep movement for sports (Core training)
 • Efektivní nastavení a vedení osobního tréninku (Core training)
 • Funkční stabilizace lopatek (Core training)
 • Chybné pohybové vzory (Core training)
 • Mýty a fakta mobility a flexibility (Core training)
 • Mýty a fakta HSSP/core (Core training)
 • Youth Development Model (Coach Nicole Rodriquez)
 • Movement is a skill (Coach Nicole Rodriquez)
 • Simplifying the Hip (Mehmet Gem)
 • Therapeutic Movement a Exercise – Back Pain (Ben Cormack)
 • Isometric Strength Training (Alex Natera)

Proč fyzioterapie a individuální trénink?

Mgr. Lucia Plevková PhD.
Trenérka

Lucia

Mé znalosti ohledně diagnostiky, se zaměřují na zkrácené, oslabené svaly a pohybové sterotypy. Snadněji se mi však pracuje s klientem, pokud je diagnostika rozsiřená i o specifické testy fyzioterapeuta. Pro větší efektivitu a lepší výsledky s klienty, mi pomáhají kompenzační a cílená cvičení od fyzioterapeuta, které také zařazujeme do cvičebních jednotek. Díky úzké spolupráci s fyzioterapeutkou se u mě nestane, že vyberu silové cvičení nevhodné pro daného klienta.

podpis lucia plevková
Fyzioterapeutka

Lenka

V mé fyzioterapeutické praxi mi chybí návaznost dobře vedeného silového cvičení, které je důležité pro prevenci obtíží. Dochází pak k tomu, že se klienti vracejí, protože si obtíže obnovili nevhodným cvičením, nebo nepřiměřenou zátěží, na kterou nebyli v daný moment adaptováni.

lenka podpis

Potřebujete více informací?

 • Proto, aby každý klient dosáhl svého cíle, se mu snažíme  zdůvodnit příčiny jeho problému a najít optimální řešení, která jsou aplikovatelná v běžném životě.
 • Tím, že jsme na jednom místě, dokážeme aktivně spolupracovat a rychle řešit akutní požadavky klientů, bez dlouhého objednávání.
 • Kromě počátečních cvičení s hmotností vlastního těla, využíváme moderní a kvalitní vybavení, které se nenachází v běžných fyzioterapeutických ambulancích a které nabízí větší variabilitu v dávkování zatížení. Díky němu dokážeme klienta lépe posílit.